Πρόσθετα Σκυροδέματος Νέας Γενιάς

ANHYDRON

Το ANHYDRON είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε μείωση νερού όσο και σε διάρκεια εργασιμότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 162

Το CHEMIUM 162 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα. Πληροί την προδιαγραφή EN934-2 πίνακας 12.

CHEMIUM 164

Το CHEMIUM 164 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακας 12.

CHEMIUM 172

Το CHEMIUM 172 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια της ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 173

Το CHEMIUM 173 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια της ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 174

Το CHEMIUM 174 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 182

Το CHEMIUM 182 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα. Πληροί την προδιαγραφή EN 934-2 πίνακες 11.1, 11.2.

CHEMIUM 184

Το CHEMIUM 184 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα. Πληροί την προδιαγραφή EN 934-2 πίνακες 11.1, 11.2.

CHEMIUM 273

Το CHEMIUM 273 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 274

Το CHEMIUM 274 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια της ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή EN 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

ΤΥΠΟΣ
 
Το CHEMIUM 274 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια της ρευστότητος.
Πληροί τις προδιαγραφές EN 934-2 πίνακες 3.1, 3.2, ASTM C 494 F ( ΣΚ 308) και C 1 017 (ΣΚ 316).
 
 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
 
Το CHEMIUM 274 είναι ιδανικό πρόσθετο για σκυροδέματα μεγάλων απαιτήσεων, όπως διάρκεια εργασιμότητας σε συνδυασμό με πρόωρες αντοχές.
Χρησιμοποιούμενο επιτυγχάνει πολύ υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές και υψηλές πυκνότητες σκυροδέματος.
Στα συνήθη σκυροδέματα προσδίδει ρευστότητα μεγάλης διάρκειας.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 
Ρευστό αντλητό σκυρόδεμα με πολύ χαμηλό λόγο νερού/τσιμέντου.
Αυξάνει την στεγανότητα λόγω υψηλής μείωσης του νερού.
Ελαττώνει και αφαιρεί την απαίτηση χρήσης θέρμανσης στις προκατασκευές.
Δεν απαιτεί δόνηση του σκυροδέματος.
Βελτιώνει τη δομή και την εμφάνιση του σκυροδέματος.
Αυξάνει πολύ τις αρχικές (15 ώρες) και τελικές αντοχές.
Αυξάνει την πρόσφυση του σκυροδέματος στον οπλισμό.
Μειώνει τον ερπισμό και τις ρηγματώσεις.
 
 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
Το CHEMIUM 274 λόγω της μεγάλης διάρκειας ρευστότητας που προσδίδει στο σκυρόδεμα προστίθεται στον αναμικτήρα της μονάδας παραγωγής. Διάρκεια ρευστότητας 1-2 ώρες στους 200 C.
 
 
 
Δοσολογία:
 
Για συνήθεις θερμοκρασίες και για τα Ελληνικά τσιμέντα συνιστάται δοσολογία 0,4 - 0,6 κιλά για 100 κιλά τσιμέντου. Η δόση μπορεί να αυξηθεί ως και 4 κιλά στα 100 κιλά τσιμέντου ή και παραπάνω ανάλογα με τις ανάγκες, κατόπιν δοκιμών, χωρίς παρενέργειες
Η δοσολογία εξαρτάται από την θερμοκρασία, την ποσότητα και την ποιότητα τσιμέντου και αδρανών, απο τον λογο Ν / Τ κλπ.
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Συσκευασία : Βαρέλια 220 kg. Δοχεία 20 kg.
 
Αποθήκευση: 6 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε δροσερό μέρος.
 
Αν παγώσει, το ξεπαγώνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία (300C) ανακατώνοντας και το χρησιμοποιούμε χωρίς πρόβλημα.
 
 
 
 
 
Το CHEMIUM 174 συνεργάζεται με τα
άλλα πρόσθετα της εταιρίας μας.

CHEMIUM 325

Το CHEMIUM 325 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2 και 11.1, 11.2.

CHEMIUM 384

Το CHEMIUM 384 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 395

Το CHEMIUM 395 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 11.1, 11.2

CHEMIUM 400 ML

Το CHEMIUM 400 ML είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα. Πληροί την προδιαγραφή EN 934-2 πίνακα 5.

CHEMIUM 445

Το CHEMIUM 445 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρευστότητα και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 542

Το CHEMIUM 542 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2.

CHEMIUM 745

Το CHEMIUM 745 είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης τόσο σε ρευστότητα όσο και σε διάρκεια ρευστότητας. Πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακες 3.1, 3.2 και 11.1, 11.2.

CHEMIUM VMA

Το CHEMIUM VMA είναι υδατικό διάλυμα χαμηλού ιξώδους, έτοιμο για χρήση, πολύ μεγάλης απόδοσης σε ρεολογικές ιδιότητες. Σε συνδυασμό με τους υπερρευστοποιητές της σειράς CHEMIUM πληροί την προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακας 13.

KRISTALION ADMIX P

Το KRISTALION ADMIX P είναι πρόσθετο σκυροδέματος σε μορφή σκόνης που δρα χημικά
δημιουργώντας κρυστάλλους με τα προϊόντα της ενυδάτωσης του τσιμέντου. Πληροί την
προδιαγραφή ΕΝ 934-2 πίνακας 9.

Get the Flash Player To see this player.
Προϊόντα Πρόσθετα Σκυροδέματος Νέας Γενιάς

Μοιραστείτε το:

Φυλλάδιο Επιχείρησης

Φυλλάδιο Επιχείρησης
Κατεβάστε το...

Φυλλάδια Προϊόντων

Φυλλάδιο Προϊόντων
Κατεβάστε το...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξειδικευμένο προσωπικό είναι στην διάθεσή σας για να σας ενημερώσει και να συμβουλέψει για την σωστή χρήση των προϊόντων μας.