Περιβάλλον PDF Εκτύπωση E-mail

Προστασία ΠεριβάλλοντοςΗ DOMYLCO Ltd., εταιρεία που έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χημικών δομικών υλικών, δεσμεύεται στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού κανονισμού αρ.1836/93 σχετικά με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού ελέγχου ΕΜΑS.

Η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο περιβάλλον υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

  • Πλήρης συμμόρφωση με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας που αφορούν στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
  • Συνεχής αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων από πιθανές διαρροές, διάθεση υγρών αποβλήτων και ορυκτελαίων, διάθεση στερεών απορριμμάτων, κατανάλωση φυσικών πόρων (ενέργειας, καυσίμων, πρώτων και βοηθητικών υλών).
  • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων.
  • Λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού.
  • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στην επιχείρηση.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι, και να υλοποιηθούν τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η επιχείρηση παρέχει όλα τα διαθέσιμα μέσα.

 
Get the Flash Player To see this player.
Προφίλ Περιβάλλον

Μοιραστείτε το:

Φυλλάδιο Επιχείρησης

Φυλλάδιο Επιχείρησης
Κατεβάστε το...

Φυλλάδια Προϊόντων

Φυλλάδιο Προϊόντων
Κατεβάστε το...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξειδικευμένο προσωπικό είναι στην διάθεσή σας για να σας ενημερώσει και να συμβουλέψει για την σωστή χρήση των προϊόντων μας.