Ποιότητα Υλικών PDF Εκτύπωση E-mail

ΠοιότηταΌραμα της Domylco Ltd είναι να γίνει μία επιχείρηση με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και το όνομά της να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στα χημικά δομικά υλικά.

Η πολιτική ποιότητας της Domylco Ltd συνίσταται κατ' αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την Επιχείρηση και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη των αναγκών τους.

Για το σκοπό αυτό η Domylco Ltd συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρείες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ελέγχοντας τις παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Domylco Ltd, επειδή πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  1. Την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.
  2. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα.
  3. Το σεβασμό και την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στα παραγόμενα προϊόντα αλλά και στο περιβάλλον.
  4. Την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή.
  5. Τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
  6. Τη διαρκή καινοτομία ως προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Domylco Ltd.

ο Γενικός Διευθυντής

Α. Στεργιόπουλος

 
Get the Flash Player To see this player.
Προφίλ Ποιότητα

Μοιραστείτε το:

Φυλλάδιο Επιχείρησης

Φυλλάδιο Επιχείρησης
Κατεβάστε το...

Φυλλάδια Προϊόντων

Φυλλάδιο Προϊόντων
Κατεβάστε το...

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εξειδικευμένο προσωπικό είναι στην διάθεσή σας για να σας ενημερώσει και να συμβουλέψει για την σωστή χρήση των προϊόντων μας.